Regio Hart van Brabant telt dak- en thuisloosheid

4 maanden geleden gepubliceerd

Dit jaar sluit de regio Hart van Brabant zich aan bij de ETHOS telling van dak- en thuisloosheid, een initiatief van Kansfonds en Hogeschool Utrecht. Op 11 april zullen ongeveer 50 organisaties in de regio de omvang en aard van de groep dak- en thuisloze mensen in kaart brengen.

ETHOS telling

De ETHOS telling definieert dakloosheid als het ontbreken van adequate huisvesting. Op 11 april zullen uiteenlopende organisaties in de regio een vragenlijst invullen over alle mensen die dak- of thuisloos zijn of dreigen te worden. Het doel is om inzicht te krijgen in de werkelijke omvang van de groep dak- en thuisloze mensen en de aard van hun situatie.

Actieplan ‘Iedereen een (t)huis’

De resultaten van de telling worden gebruikt om in de regio gericht aan de slag te gaan met het voorkomen en terugdringen van dak- en thuisloosheid. Dit gebeurt in het kader van het actieplan ‘Iedereen een (t)huis’. Het actieplan legt de nadruk op ‘Wonen Eerst’; mensen die dak- of thuisloos raken, worden zo snel mogelijk geholpen aan een eigen (t)huis. Daarnaast wordt er ingezet op preventie, door dreigende dak- en thuisloosheid vroegtijdig te signaleren en te voorkomen.

Point-in-time telling

De ETHOS telling is een ééndaagse meting op 11 april. Verschillende gemeentelijke diensten, maatschappelijke opvanglocaties, buurthuizen, woningcorporaties, maatschappelijk werk, jongerenorganisaties en organisaties die zich richten op arbeidsmigranten zullen dak- en thuisloze mensen in kaart brengen in de regio Hart van Brabant.

De resultaten van deze tweede ETHOS telling zullen op Werelddaklozendag, 9 oktober, worden gepresenteerd.