Hotel in Waalwijk verlengt opvang voor Oekraïense vluchtelingen en statushouders tot 2025

ongeveer een maand geleden gepubliceerd

Verlenging van de opvang

De gemeente Waalwijk heeft besloten om de opvang van Oekraïense vluchtelingen en statushouders in het hotelgebouw aan de Bevrijdingsweg 1 in Sprang-Capelle te verlengen tot 12 september 2025. De opvang op deze locatie, die begon op 12 september 2022, zou oorspronkelijk lopen tot 11 september 2024.

Oorlog in Oekraïne en druk op asielketen

De invasie van Rusland in Oekraïne op 24 februari 2022 leidde tot een aanzienlijke stroom vluchtelingen, ook naar Nederland. Daarnaast liep de opvang in de asielketen in de loop van 2022 vast. De vraag naar opvangplekken blijft urgent. De oorlog in Oekraïne is nog niet voorbij en de druk op de asielketen blijft onverminderd hoog.

Stabiliteit voor bewoners

Met de verlenging van de opvang in het voormalige NH-hotel wil de gemeente stabiliteit bieden aan de 231 Oekraïense vluchtelingen die er verblijven. De kinderen onder hen gaan allemaal naar school in Waalwijk, terwijl de meeste volwassenen werken. Door hen op dezelfde locatie te blijven opvangen, wordt de onzekerheid en stress verminderd.

Dank aan betrokken organisaties

De opvangorganisatie bestaat uit beveiligingsbedrijf DV Services, de hotelorganisatie, het Rode Kruis en de gemeente Waalwijk. Daarnaast leveren Buurtsport, ContourdeTwern, Humanitas, Vluchtelingenwerk en zorgleverancier Arts & Specialist een waardevolle bijdrage op de locatie. De gemeente Waalwijk heeft haar dankbaarheid uitgesproken voor de ondersteuning en inzet van al deze partijen.

Kosten van de opvang

De kosten die direct samenhangen met de opvang van de vluchtelingen worden vergoed door de rijksoverheid, zoals geregeld in de Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne. Ook de kosten voor de opvang van statushouders worden betaald, hiervoor krijgt de gemeente een vergoeding van het COA.