Nieuwe bomen en struiken verrijken landschap Bedrijvenpark Haven

25 dagen geleden gepubliceerd

Op donderdag 21 maart zijn er 85 bomen en 17 solitaire heesters aangeplant op de bedrijvenparken Haven 1 t/m 8. Dit markeert de eerste stap binnen het ambitieuze bomenplan, een belangrijke maatregel voor klimaatadaptatie die is opgenomen in de Green Deal 2.0 en Grote Oogst - Verduurzaming Bedrijventerreinen. Wethouders Sheila Schuijffel en Frank Spierings gaven het startschot door zelf de eerste schop in de grond te zetten.

Samenwerking voor duurzaamheid

Het bomenplan is een resultaat van samenwerking binnen de Green Deal 2.0, waar verschillende partijen zich inzetten voor het versnellen van de verduurzaming van de bedrijvenparken in gemeente Waalwijk. Lokale ondernemers, de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM), Gemeente Waalwijk, Midpoint Brabant, Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB), Parkmanagement Waalwijk B.V., Provincie Noord-Brabant, Waterschap Brabantse Delta en Stichting Waalwijk CO₂ vrij investeren samen 750.000 euro in dit project. De doelen zijn ambitieus: in 2025 moet er 10% meer groen en 5% meer biodiversiteit op de bedrijvenparken zijn.

Bomen voor beter klimaat en aantrekkelijkere omgeving

Het planten van de bomen en struiken is een concrete stap in de goede richting. Niet alleen zorgen ze voor een mooier landschap, maar ze creëren ook een groenere en aantrekkelijkere omgeving. Ze dragen bij aan een koeler werkklimaat in de zomer en nemen veel vocht op na hevige regenval.

De initiatiefnemers hopen dat dit andere bedrijven inspireert om hun eigen terreinen te vergroenen, bijvoorbeeld door tegels te vervangen door waterdoorlatende materialen of door groene gevels aan te leggen. Dit kan zorgen voor verkoeling in de zomer en draagt bij aan het zuiveren van de lucht.

Het team klimaatadaptatie van de Green Deal 2.0 is actief op zoek naar manieren om samen met ondernemers vergroening van de openbare ruimte en bedrijfspercelen te realiseren. Ze bieden informatie, inspiratie en concreet advies om de vergroening van Waalwijk te bevorderen.